Motywatory pozapłacowe, czyli droga do nowej jakości pracowników, Difin, Warszawa 2012

Polecam… Poza podręcznikowymi, związanymi z problematyką motywowania pracowników zagadnieniami teoretycznymi, w publikacji zawarto materiały stanowiące bazę propozycji i sprawdzonych rozwiązań. Mogą okazać się one cenne zarówno w pracy osób sprawujących kierownicze funkcje, jak również dla studiujących problematykę zarządzania, w szczególności zagadnienia związane z doskonaleniem jakości zasobów ludzkich. Dlatego książka szczególnie polecana jest praktykom – kierownikom średniego i niższego szczebla oraz kreującym strategię personalną w organizacjach top-menedżerom, studentom zarządzania, jak i osobom chcącym rozszerzyć swoją wiedzę na temat motywowania, w szczególności materialnego i niematerialnego motywowania pozapłacowego. Książka polecana jest również jako literatura uzupełniająca dla przedmiotu: Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Czytaj więcej...

TQM. Instrumentarium doskonalenie jakości (monografia), Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ, Krosno 2011

Polecam… Niniejsza publikacja obejmuje swoim zakresem opis różnorodnych narzędzi, metod oraz koncepcji, które mogą być wykorzystane do szeroko rozumianego doskonalenia jakości wyrobów i usług. Przedstawiono tu pokaźne, a w zamiarze autora maksymalnie pełne instrumentarium z zakresu działań projakościowych w wielu różnych obszarach, które może być stosowane w kompleksowym zarządzaniu jakością. Publikacja opisuje więc podstawowe założenia TQM, prezentuje narzędzia wykorzystywane w obszarze zapewnienia jakości, metody i koncepcje doskonalenia jakości, jak również uwzględnia aspekty jakości zasobów ludzkich, zarządzania projektami i wykorzystania metod heurystycznych.

Czytaj więcej...

Wykorzystywanie kart kontrolnych w zapewnieniu jakości wyrobów w branży lotniczej

W artykule zaprezentowano instrumenty służące zapewnieniu jakości wyrobów w branżach, w których priorytetowe znaczenie odgrywają aspekty bezpiecznego użytkowania, z dopuszczalnym marginesem błędu zmierzającym do zera. Uwzględniono tu m.in. zabezpieczenia automatyczne (Error Profing / Poka Yoke) i kluczowe charakterystyki produktu (KPC). Szczególną uwagę skoncentrowano na możliwościach zastosowania kart kontrolnych Shewharta w zapewnieniu stabilności procesów produkcyjnych. Zobacz: Wykorzystywanie kart kontrolnych w zapewnieniu jakości wyrobów w branży lotniczej